بیمه مسئولیت

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی : هر کس بدون مجوز قانون ، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا بهر حق دیگر ، که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. 

قانون مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی : هر فرد که سبب ورود خسارت به دیگری می شود زمانی مسئول است که در رفتار خود مرتکب تقصیر شده باشد . تقصیر نیز به معنای غفلت و مسامحه و بی احتیاطی و عدم مهارت و نیز عدم رعایت موازین و نظامات دولتی است.

هر کس به هر صورت حتی بدون تقصیر سبب قتل یا ضرب و جرح دیگری شود ضامن دیه است و خون هیچ کس نباید هدر شود اما در خصوص برخی اصناف به گونه دیگر حکم می شود.

به موجب این قانون و به موجب قانون مصوب بیمه 1316 : کارفرما ، مدیر و یا صاحبان کسب و کار ها در مقابل خسارت وارده به جان و مال دیگری که در نتیجه عمل مستقیم و غیر مستقیم آنها واقع شده باشد مقصر بوده و ملزم به جبران آن خسارت می باشد . خواه افراد زیان دیده می توانند پرسنل شاغل و تحت نظر کارفرما باشند و یا اشخاص ثالث مراجعه کننده به واحد صنفی ، درمانی ، خدماتی و …. 

به طور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود

با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکت های بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوشش ها را به مردم می فروشند.

شرکت سهامی بیمه ایران در راستای دستیابی به اهداف یاد شده بیمه های مسئولیت را در متنوعترین شکل تهیه و عرضه نموده است . در حال حاضر بیمه های مسئولیت بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یکدیگر نیز گردیده است .