تعداد افراد متقاضی بیمه درمان تکمیلی بیمه گذار به استثنا افراد تحت تکفل و غیر تحت تکفل بیمه شدگان اصلی

مثال نحوه وارد کردن شماره ردیف : 1-2-3-5-8-9

لطفا به دقت کامل پاسخ داده شود .

لطفا صبر کنید
جدول تعهدات بیمه درمان
ردیفنام و نوع تعهد ( به همراه توضیحات )سقف تعهد
1هزینه های بستری ، جراحی ، شیمی درمانی (بستری وسرپایی)،رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب وانواع سنگ شکن دربیمارستان ومراکزجراحی محدودوDay Care. هزینه همراه افرادزیر7 سال وبالاتراز70 سال دربیمارستانها به جز زایمانبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
2جراحی تخصصی (شش عمل اصلی ) هزینه اعمال جراحی اصلی – مغزواعصاب مرکزی ونخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف ،قلب،پیوندریه، پیوندکبد، پیوندکلیه ، پیوندمغزاستخوان وجراحی سرطان ( با احتساب بند 1)بسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
3هزينه هاي زايمان اعم از سزارين وطبيعي بسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
4هزينه هاي پاراكلينيكي1 انواع سونوگرافی – ماموگرافی – انواع اسکن – انواع آندوسکوپی – ام آرای- اکوکاردیوگرافی- استرس اکو- دانسیتومتری-انواع آنژیوگرافی(بجز چشم و قلب)بسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
5پاراکلینیکی 2 : هزینه های مربوط به تست ورزش ، تست آلرژی، تست تنفسی(اسپیرومتری- PFT)، نوارعضله(EMG) ، نوارعصب(NCV) ،نوارمغز(EEG)، نوارمثانه (سیستومتری یاسیستوگرام )، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، آنژیوگرافی چشم وهولترمانیتورینگ قلببسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
6جراحی های مجازسرپایی شامل: شکستگی ودررفتگی-گچ گیری-ختنه-بخیه-کرایوتراپی-اکسیزیون لیپوم- بیوپسی – تخلیه کیست ولیزردرمانی (به استثنای رفع عیوب انکساری دیدچشم)-پاپ اسمیر-نوار قلب جنینبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
7آمبولانس داخل شهریبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
8آمبولانس خارج از شهربسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
9هزینه آزمایشگاهی به غیر ازچکاپ ، شامل آزمایش های تشخیص پزشکی، پاتولوژی ، آسیب شناسی ، ژنتیک پزشکی، انواع رادیو گرافی ، نوار قلب، فیزیوتراپیبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
10لیزیک دو چشم – لیزیک دوچشم و جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر اول درجه نزدیک بینی دوربینی آستیگمات یاباجمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم ( درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات ) 3 دیوپتریا بیشتر باشدبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
11هزینه های دندانپزشکی (به استثناء هزینه های مربوط به ارتودنسی ، ایمپلنت ، دست دندان واعمال زیبایی) هزینه های دندانپزشکی براساس تعرفه ای محاسبه می شودکه سالیانه سندیکای بیمه گران ایران باهماهنگی شرکت های بیمه ، تنظیم وبه شرکت های بیمه ابلاغ می کند.بسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
12سمعک گوش راست و چپبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
13هزینه های درمان نازایی وناباروری (هزینه های تشخیصی،درمانی ودارویی)واعمال جراحی مرتبط ، GIFT,ZIFT,IUI ،میکرواینجکشن وIVF بسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
14هزینه های اروتز (طبق تعریف وزارت بهداشت )بسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
15 انواع لنز،عینک،عدسیبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
16هزینه تشخیص بیماریها و ناهنجاریهای جنینبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد
17ویزیت ( طبق تعرفه وزارت بهداشت )ودارو براساس فهرست داروهای مجازکشور (صرفاْ‌مازاد بر سهم بیمه گر اول )وخدمات اورژانس درمواردغیربستریبسته به تعداد نفرات و شرایط طرفین مشخص می گردد