خدمات vip

خدمات vip

کلیه مشتریان ما در 3 رده مشتریان نقره ای ، طلایی و vip دسته بندی می گردند و بسته به امتیازات کسب شده می توانند از خدمات ویژه ما برخوردار گردند

مشتریان نقره ای کمترین اعتبار را در میان سه گروه مشتریان ما دارا می باشند که حد امتیاز آنها 20 امتیاز و برابر با خرید یک بیمه نامه شخص ثالث ، بدنه و حوادث انفرادی می باشد که مشتری نقره ای می تواند از خدمات ما به شرح ذیل بهره مند گردد

-صدور بیمه آتش سوزی منزل مسکونی با 20درصد تخفیف

-صدور بیمه آتش سوزی واحد اداری و غیر صنعتی با 15 درصد تخفیف

-15% تخفیف خرید کارتهای امداد خودرو

مشتری نقره ای می تواند با افزایش خرید از ما و مراکز طرف قرارداد با ما و سایر شرایط طبق امتیازات درج شده در دفترچه راهنما امتیازات خود را افزایش داده(150 امتیاز) و با ورود به بخش مشتریان طلایی از خدمات ما به شرح ذیل بهره مند گردد

-صدور بیمه آتش سوزی منزل مسکونی با 40 درصد تخفیف

-صدور بیمه آتش سوزی واحد اداری و غیر صنعتی با 35 درصد تخفیف

– صدور سایر تخفیفات بیمه ای طبق دفترچه راهنما

-30% تخفیف خرید کارتهای امداد خودرو

بیمه بدنه با10درصد تخفیف

-امکان صدور بیمه شخص ثالث با شرایط اقساط

-امکان بهره مندی از خدمات رفاهی طبق دفترچه راهنما

مشتری طلایی می تواند با افزایش امتیازات خود طبق شرایط درج شده در دفترچه راهنما امتیازات خود را افزایش داده(300 امتیاز) و با ورود به بخش مشتریان vip از خدمات ما به شرح ذیل بهره مند گردد

-صدور بیمه آتش سوزی منزل مسکونی با 60 درصد تخفیف

-صدور بیمه آتش سوزی واحد اداری و غیر صنعتی با 50 درصد تخفیف

– صدور سایر تخفیفات بیمه ای طبق دفترچه راهنما

-50% تخفیف خرید کارتهای امداد خودرو

– بیمه بدنه با30 درصد تخفیف به استثنای تخفیفات عدم خسارت

-امکان صدور بیمه شخص ثالث با شرایط اقساط و 60درصد تخفیف به استثنای تخفیفات عدم خسارت

-امکان بهره مندی از خدمات رفاهی طبق دفترچه راهنما

-1 سال پشتیبانی خسارتی رایگان کلیه رشته های بیمه ای ( طبق این طرح از زمان وقوع حادثه تا زمان دریافت چک خسارت به صورت حضوری و یا تلفنی در کنار مشتری میباشیم)